23.05.2017 16:32
Жаропрочный лист 20х23н18, хн78т, хн70ю, хн60вт, хн77тюр, хн50вмтюб-ви, хн45мвтюбр-ид, хн68вмтюк-вд, хн32т, хн38вт.
Самара Наталья Юрьевна ПАРТАЛ, ООО +78462466502
Жаропрочный лист 20х23н18, хн78т, хн70ю, хн60вт, хн77тюр, хн50вмтюб-ви, хн45мвтюбр-ид, хн68вмтюк-вд, хн32т, хн38вт.
Назад